119 søknader i høstrunden

Til høstens søknadsrunde om prosjektstøtte er det kommet 119 søknader med ønske om tildelinger på 12,4 millioner kroner

Vi synes det er hyggelig at så mange har Stiftelsen Kjell Holm i tankene når de skal finansiere gode prosjekter. Det gir et godt grunnlag når styret skal finne de søkerne man ønsker å støtte i denne søknadsrunden.

Som vanlig er det stor bredde i hva det søkes om støtte til; gratiskonserter, plateutgivelser, klubblokaler, danseopplæring, instrumentkjøp og mye annet. Størrelsen på det man ber om varierer også stort, fra fem tusen kroner til to millioner.

Stiftelsens styre behandler søknadene i løpet av oktober, og de som får støtte vil få beskjed om dette etter at tildelingsmøtet har funnet sted.

I 2019, året da Kjell Holm ville fylt 100 og da stiftelsen markerer sitt 25-årsjubileum, har styret valgt å dele ut kulturstipender uten søknadsrunde. Høstens søknader er derfor alle til prosjektstøtte.