152 millioner i støtte

I løpet av 25 år har Stiftelsen Kjell Holm støttet kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund med mer enn 152 millioner kroner. Det viser en oppsummering stiftelsen har gjort etter at fjorårets regnskap er sluttført.

26. juni 2019:
I fjor ga stiftelsen 6.58 millioner kroner i støtte til tiltak og prosjekter i Ålesund. Dette er en økning på cirka en million kroner fra 2017.

Av stiftelsens rapport og regnskap for 2018 går det frem at 4,05 millioner kroner av dette ble gitt i prosjektstøtte til lag og foreninger på bakgrunn av søknader. 263 tusen kroner ble gitt i kulturstipend til talentfulle utøvere innen kultur og idrett, mens cirka 2,2 millioner kroner ble brukt til prosjekter stiftelsen selv har tatt initiativ til eller valgt å støtte.

Jubileumsår

– Stiftelsen er nå inne i et jubileumsår, der det er 100 år siden Kjell Holm ble født, og 25 år siden han grunnla stiftelsen som bærer hans navn. Da er det spesielt hyggelig å kunne oppsummere alt stiftelsen har bidratt med gjennom disse årene, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

Kjell Holm svar styremedlem i stiftelsen de første årene, og han formulerte stiftelsens formålsparagraf om å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund.

– Dette er en rettesnor for alt vårt arbeid og for all støtte vi gir, både det som blir gitt på bakgrunn av søknader og det stiftelsens selv initierer, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

Egne prosjekter

Blant stiftelsens egne prosjekter i fjor, er støtten til Atlanterhavsparken på Tueneset det største, med en årlig bevilgning på en million kroner i fire år. Støtten er gitt til parkens utviklingsprosjekt «Visjon 2020».

I tillegg fortsatte stiftelsen med utgivelser i sin skriftserie, i fjor med to bøker. Den ene var om byggingen av bankskøyta «Storeggen av Aalesund» på Prestebrygga i Ålesund. Den andre var  «Han fikk ingen rettssak – Historien om konsul Aksel Holm 1940-1947», skrevet av lokalhistoriker Kjell Skorgevik, som også er nestleder i stiftelsens styre. Tema for boken er konsul Aksel Holms krigsopplevelser, og hans skjebne som mistenkt for landssvik etter krigen.

Langsiktig horisont

Stiftelsen Kjell Holm forvalter store verdier, og styret endret i fjor investeringsstrategi. Den nye strategien innebærer en enda sterkere satsing på globale aksjer, obligasjoner og indeksnære fond enn tidligere. Dette gir en risiko og verdiutvikling i takt med de globale konjunkturene.

Dette betyr at årsresultatene i stor grad vil følge den verdensøkonomiske utviklingen, som på slutten av fjoråret opplevde en urolig periode. Det økonomiske resultatet av stiftelsens investeringer ble derfor på 1,4 millioner kroner, som var en nedgang på 43,3 millioner kroner fra året før. Stiftelsens egenkapital utgjorde ved årsskiftet nærmere 530 millioner kroner.

– Stiftelsen Kjell Holm har et langsiktig perspektiv på sin virksomhet. Strategien vi har valgt vil gi avkastning i takt med utviklingen i verdensøkonomien, og det skal bidra til at stiftelsen kan oppfylle sitt formål også sett i en svært lang tidshorisont, sier Roald Ytterdal.

Billedtekst: Styret i Stiftelsen Kjell Holm i 2019. Fra venstre: Kjell Skorgevik (nestleder), Ingvild Vartdal, Marianne Roald Ytterdal (styreleder) og Hans Jørgen Stang. Foto: Peder Otto Dybvik.