2019 ble godt økonomisk år for Stiftelsen Kjell Holm

Fjoråret ble ikke bare et år i jubileenes tegn for Stiftelsen Kjell Holm, men ga også et svært godt økonomisk resultat.

Fratrukket alle kostnader stiftelsen hadde for å oppfylle sitt formål om å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund, fikk stiftelsen et resultat på 88,8 millioner kroner – noe som var
en forbedring på 100 millioner kroner fra 2018.

Dermed kunne stiftelsen også legge 85,9 millioner kroner til sin frie egenkapital som ved utgangen av 2019 var på 574,8 millioner.

Du kan lese hele årsrapporten her

– Vi er glade for at vår forvaltningsstrategi har gitt et så godt resultat. Det styrker stiftelsens muligheter til å oppfylle sitt formål i et langsiktig perspektiv. De økonomiske resultatene vil svinge i takt med utviklingen i verdensøkonomien. Med den finansielle uroen Covid-19 har skapt, vet vi at
2020 trolig vil se annerledes ut, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

Jubileer

I 2019 markerte Stiftelsen Kjell Holm at det var 100 år siden Kjell Holm ble født, og også at det var 25 år siden han etablerte stiftelsen. Siden etableringen har stiftelsen bidratt med mer enn 160 millioner kroner til kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund.

Støtte til 90 prosjekter

I 2019 ga stiftelsen 6,9 millioner kroner i støtte, fordelt på tre
kategorier.

– All støtte stiftelsen gir er knyttet til vårt formål, og det gleder oss å kunne være fødselshjelper for små og store prosjekter som kommer ålesundere til gode, sier Roald Ytterdal.

Basert på to halvårlige søknadsrunder, tildelte stiftelsen 4,25 millioner kroner til 90 prosjekter i regi av lag og foreninger i Ålesund. Spennvidden for prosjektene var stor, og omfattet blant annet støtte til musikk, sang, dans, friluftsliv, idrett og støtte til senioraktiviteter.

I tillegg delte stiftelsen ut Stiftelsen Kjell Holms kulturpris på 200 tusen kroner til operasangeren Elisabeth Teige, samt kulturstipender på 75 tusen kroner til fiolinisten Lill Szeflinski, roeren Martin Helset og forfatteren
Bjørn Vatne.

I 2019, som i tidligere år, bidro Stiftelsen Kjell Holm også med betydelig støtte utenom tildelingsrundene. Dette omfattet blant annet gratis og fullsatte jubileumsarrangementer i Ålesund kirke, på Arbeideren og på Terminale Byscene. I tillegg fortsatte stiftelsen å støtte
Atlanterhavsparken, Stiftinga Sunnmøre Museum og Ålesund Kunstforening.

Stiftelsen reduserte sine driftskostnader med i overkant av 1 millioner kroner i 2019 sammenlignet med året før. De siste to årene har man redusert driftskostnadene med 2,65 millioner. De totale
administrasjonskostnadene var på 4,5 millioner kroner.

Nye grenser

Fra nyttår ble Ålesund kommune ny og større. Stiftelsen Kjell Holm har besluttet å utvide dengeografiske grensen for sin vedtektbaserte virksomhet innenfor den utvidede grensen til ”nye”
Ålesund.

– I tråd med stiftelsens formål og stifterens klart uttrykte ønske, vil stiftelsen fortsatt spesielt vektlegge tiltak og prosjekter som skaper liv og aktivitet i Ålesund sentrum, sier Roald Ytterdal.