500 skøyter og 800 skippere i bokform

På Sunnmøre ble det bygget over 300 av dem, men tiden innhentet hver eneste en. Nå er den fascinerende historien til bankskøytene – båttypen som brakte fisk og velstand til Ålesund – kommet i bokform.

Det er lokalhistoriker Knut Maaseide som har skrevet boken «Bankskøytene – historien», med detaljerte opplysninger om 500 skøyter, 80 redere og 800 skippere fra en 50-årsperiode frem til 1910.

Stiftelsen Kjell Holm er utgiver av boka, som inngår som en del av stiftelsens skriftserie.

– Et hull i den norske maritime historia er nå tettet. Dette er ei herlig, vakker og underholdende bok om skøytene som dannet grunnlaget for Ålesunds vekst og Sunnmøres maritime industri, sa styreleder Marianne Roald Ytterdal til Sunnmørsposten da boka ble lansert på Fiskerimuseet i Ålesund 29. november.

Stiftelsen Kjell Holm har som formål å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund. Som et ledd i dette arbeidet har stiftelsen gjennom flere år bidratt til å belyse ulike sider av byens historie.

Boka kommer som en naturlig oppfølger av det største enkeltprosjektet i stiftelsens historie; byggingen av en nøyaktig kopi av ei typisk sunnmørsk bankskøyte. «Storeggen av Aalesund» ble døpt i juni 2016, og det var stiftelsen som både tok initiativet til byggingen og som var den sentrale økonomiske bidragsyteren.

Forfatter Maaseide er tidligere mottaker av Stiftelsen Kjell Holms kulturpris. Han er utdannet lærer og var daglig leder av Atlanterhavsparken i Ålesund frem til han ble pensjonist i 2011.

– Jeg er ikke faghistoriker, men en historisk interessert samler. Denne boka er primært en fartøyhistorie, men også personalhistorie knyttet til skipsbyggere, redere og skippere. Framstillingen kan være et grunnlag for videre forskning, sa Maaseide da boka ble lansert.

Med seg i redaksjonen har han hatt stiftelsens mangeårige tidligere styremedlem og styreleder Ørnulf Opdahl og grafiker Bjørn Sandvik.  Opdahl var også prosjektleder for byggingen av «Storeggen av Aalesund»

Våren 2018 kommer den andre boken om samme tema ut i stiftelsens regi. Da er det byggeprosessen av «Storeggen av Aalesund» på Prestebrygga ved Brosundet som er tema.

Den boka er skrevet av båtbygger Morten Hesthammer, basert på bloggen som ble skrevet under byggeperioden.