Andre prosjekter

Støtter kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i stifterens fødeby Ålesund

Båthallen

The following is an excerpt.

Viktig bygg i Gavlen

Ynglingen

The following is an excerpt.

Restaurering av Storsalen

Ignis

The following is an excerpt.

«IGNIS» – Bybrannmoument

Løvenvold Kino

The following is an excerpt.

Restaurering av dekor og fresker…..