Bankskøyta

Bankskøyta «Storeggen av Aalesund»

Det ble en feststund i Ålesund sentrum da bankskøyta «Storeggen» ble døpt på Molja 11. juni 2016.

Etter fire års arbeid var arbeidet med å bygge en replika av de typiske ålesundske bankskøytene ferdig. Denne båttypen var en viktig faktor i utviklingen av Ålesunds velstand og posisjon som fiskeriby på slutten av 1800-tallet.

Det var i 2012 at styret i Stiftelsen Kjell Holm vedtok å bygge en replika av ei bankskøyte. I tillegg garanterte Stiftelsen for finansieringen av prosjektet som har en kostnadsramme på NOK 18 mill. I 2013 ble det inngått en samarbeidsavtale med Stiftinga Sunnmøre Museum om at de skal stå som byggherre, eier og driftsansvarlig for fartøyet. Kontrakt om bygging av bankskøyta ble inngått med Hardanger fartøyvernsenter. Kontrakten omfattet bygging av skrog og dekksutstyr, master og rundholt, stående og løpende rigg med nødvendig blokkverk. Det øvrige arbeid ble utført av lokale leverandører.

 

Vi støtter Bankskøyta:

Nogva Motorfabrikk  –  Sparebanken Møre  – Tretek  –  Møretrygd  –  Jan Olav og Rune Henriksen –  Ålesund kommune  – Ålesund Havnevesen  –  Sparebank 1 Midt-Norge – Havfisk – Fiskebåt Vest  –  Mørenot  –  Jets  –  I.P. Huse  –  Optimar Stette  –  Anda Olsen – Jansen Elektro  –  Tess Møre  –  Nordvest Diesel  –  Nofitek – Bunker Oil – Solnør Gaard – Vegsund Slip – Polyform

 

Bankskøyta ble sjøsatt 18 april.

På dåpsdagen nesten to måneder senere fikk flere hundre fremmøtte bivåne at gudmor og direktør i Kystverket, Kirsti Slotsvik, ga båten navnet «Storeggen». Det skjedde ikke med champagne, men med en solid flaske tran i skutesida.

Bankskøyta er nå overlevert til Stiftinga Sunnmøre Museum.