Bidrar til bradbenk på Molja

Observante byvandrere kan ha lagt merke til at det har vært utført arbeid på moloen på Molja de siste dagene.

Det er stiftelsen Kjell Holm som har satt i gang den planlagte tilbakeføringen av bradbenken hvor seilskutene ble kjølhalt før i tiden.

Bradbenken hadde sin faste plass på moloen som ble bygd på 1850-tallet, for øvrig som det første kommunale byggverk etter at Ålesund fikk status som by i 1848. Bradbenken er således et av byens aller eldste kulturminner.

Den ble fjernet en gang på 1930-tallet, men selve spillet ble imidlertid bevart på Aalesunds Museum. Nå skal det settes på sin gamle plass etter at grunnmuren er bygget opp igjen.

Stein fra den gamle grunnmuren ble dumpet i havet og er hentet opp igjen og ny stein er tilkjørt. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom stiftelsen og Ålesund Havnevesen.