Fettere får kulturprisen

Stiftelsen Kjell Holms Kulturpris for 2018 er tildelt de to fetterne Ante Giskeødegård og Lars Berg Giskeødegård, hjernene og hjertene bak selskapet Momentium.

Prisen på 300 tusen kroner ble overrakt under arrangementet Stiftelsens Dag, som ble arrangert i KHÅK i Ålesund sentrum 5. september.

I begrunnelsen sier stiftelsen at de to mottakerne får prisen for deres eventyrlig entusiastiske innsats for et mangfoldig musikk- og kulturliv i stifteren Kjell Holms fødeby Ålesund.

Momentium holder til på Giske utenfor Ålesund, i Øygardshamna, og ble etablert i 2008. Selskapet og dets gründere har satt spor i det lokale kultur- og uteliv, spesielt med sine fire festivaler; Ålesund Live, Sommerfesten på Giske, Jugendfest og Minijugend, som alle finner sted på Sunnmøre.

I tillegg er Momentium sentral i driften av Ocean Sound Recordings på Giske, Øygardshallen på Giske, Terminalen Byscene og Molo Brew i Ålesund sentrum. I 2018 kom også den foreløpig siste, lokale tilveksten; restaurant- og kulturhuset Bro på Hellebroa midt i byen.

I sin begrunnelse sier stiftelsens styre:

«Ante og Lars er søskenbarn som både gjennom felles musikalsk familiearv og felles interesser har utviklet en prosess som startet som hyggelige fjørefester på øya Giske, til å bli et stort kulturløft som inviterer til glede og musikkopplevelser, møteplasser og festivalfeber i byen.

Styret i Stiftelsen Kjell Holm håper at årets kulturpris på Kr 300.000 vil inspirere til videre utvikling, og være med på å støtte opp om den entusiasmen og virketrangen disse to har lagt for dagen gjennom flere år. Styret i stiftelsen ønsker at kulturprisen, som er en personlig pris, vil gjøre det mulig for mottakerne å ta en pust i bakken og kanskje la seg inspirere av opplevelser utenfor egen virksomhet. Det er en særlig glede å kunne gratulere så positive og sterke gründere som disse to, Ante og Lars. Deres innsats er enestående både i intensitet og omfang, og prisen er ment å virke som en påskjønnelse og et insitament til fortsatt aktiv deltakelse i Ålesunds musikk- og kulturliv. Det er en høyst fortjent pris!»