Ga støtte for 14,7 millioner

Stiftelsen Kjell Holm bidro i fjor med 14,7 millioner kroner i støtte til kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund.

Samtidig styrket stiftelsen økonomien gjennom god avkastning på investeringer. Det viser stiftelsens årsregnskap og årsrapport for 2016.

Til sammen ga stiftelsen prosjektmidler til 111 søkere og tildelte 11 kulturstipender på bakgrunn av søknader. I tillegg delte stiftelsen ut Kjell Holms Kulturpris på tre hundre tusen kroner til gitaristen Hedvig Mollestad Thomassen.

– Stiftelsens hovedformål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund. Det ligger en klar tanke bak støtte til både små og store prosjekter; vi ønsker å bidra til ting som gjør Ålesund til en bedre by å bo i, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

I tillegg til å gi prosjektstøtte og kulturstipender, støttet Stiftelsen Kjell Holm i 2016 også en rekke prosjekter, tiltak, institusjoner og virksomheter som faller inn under stiftelsens formål. Stiftelsen videreførte og igangsatte også egne prosjekter.

Skute, skulptur og skriftserie

Det følgende var noen av stiftelsens største engasjementer og prosjekter i fjoråret:

• Etter nærmere fire års arbeid stod bankskøyta «Storeggen av Aalesund» ferdig, og ble døpt på Molja 11. juni. Skuta er en tro kopi av bankskøytene som bidro til Ålesunds ledende posisjon som fiskeriby på slutten av 1800-tallet. Stiftelsen var initiativtaker til prosjektet og har bidratt økonomisk til at Stiftinga Sunnmøre Museum kunne gjennomføre byggingen. Sunnmøre Museum og Fiskerimuseet vil også stå for formidling og opplæring i maritim kunnskap, særlig til barn og unge. Til dette har Stiftelsen Kjell Holm bevilget 3 millioner kroner.

• I august åpnet kunsthallen KHÅK i Keiser Wilhelms gate 36 i Ålesund sentrum. KHÅK-lokalene på 875 kvadratmeter er eiet av stiftelsen, mens Ålesund Kunstforening er leietaker og driver sin virksomhet der. I tillegg til Kunstforeningens utstillinger, vil deler av Holm-familiens kunstsamling være tilgjengelig og formidlet i KHÅKs regi.

• Atlanterhavsparken er stiftelsens neste store, flerårige prosjekt. Styret vedtok i fjor å sette av fire millioner kroner, som fordelt over årene 2017-2020, skal støtte Atlanterhavsparken i arbeidet for å oppfylle målene i deres ambisiøse «Visjon 2020».

• Skriftserien med utgivelser knyttet til Ålesund og Holm-familien er blitt en viktig del av stiftelsens virksomhet. I 2016 kom boka «Familien Holm på Molja. 100 år med tønner, tran, olje og vitaminer», av Kjell Skorgevik.

• Stiftelsen fortsatte å restaurere og ivareta historiske bygninger i Molovegen, hvor mye av forretningsvirksomheten til Holm-familien hadde sitt utspring. Våren 2016 ble det gjenskapte bøkkerverkstedet i Molovegen 12 offisielt åpnet. Stiftelsen Kjell Holm har finansiert og skapt verkstedet, og Aalesunds Museum har tatt oppgaven med å bruke verkstedet og formidle det historiske bøkkeryrket til kommende generasjoner.

• 2016 tok stiftelsen initiativ til et minnesmerke over de fire medlemmene i den jødiske ålesundsfamilien Steinfeld, som ble drept i nazistenes holocaust. Isak, Lea, Reidun og Morten Steinfeld bodde i Rasmus Rønnebergs gate 18 på Grimmerhaugen, inntil de ble pågrepet og sendt til konsentrasjonsleiren Auschwitz. På fortauet utenfor huset ble det satt ned fire små snublesteiner for å hedre minnet om familien.

• Den internasjonalt anerkjente kunstneren Per Inge Bjørlo er født i Ålesund, og i 2016 ble hans skulptur «Gener» avduket i Byparken. Stålskulpturen er en gave fra stiftelsen til Ålesund kommune, og kunstneren deltok selv under avdukingen.

• I fjor solgte stiftelsen den fredede gården Sandbu i Vågå som stiftelsen fikk i testamentarisk gave etter Kjell Holms bortgang i 2009. Etter en budprosess med flere interessenter, fikk kunstneren Kjell Erik Killi-Olsen tilslaget for 22 millioner kroner.

Styrket økonomi

Stiftelsen har solid økonomi, med investeringer som i hovedsak er spredd på aksjer, obligasjoner og fast eiendom.

Stiftelsens driftskostnader var i 2016 på 7,57 millioner kroner, som var 0,4 millioner kroner lavere enn året før. Nettogevinsten fra salget av gammelgården Sandbu på 9,05 millioner kroner, er ført som driftsinntekt. Stiftelsen fikk med dette et positivt driftsresultat på 1,53 millioner kroner, mot minus 7,84 millioner i 2015.

Netto finansresultat var på 70,31 millioner kroner, som var en forbedring på 77,71 millioner fra 2015, da finansresultatet var på minus 7,40 millioner kroner.

Dette ga et ordinært resultat før tildelinger på 71,85 millioner kroner, mot minus 15,24 millioner kroner i 2015. Summen av tildelte stønader foretatt av stiftelsen, var 14,69 millioner kroner. Samlet ga dette et regnskapsmessig årsresultat på 57,16 millioner kroner, som var 86,96 millioner kroner bedre enn året før.

– 2016 var et godt økonomisk år for stiftelsen. Men vi har ennå erfaringene fra 2015 friskt i minne, da nedturen i verdensøkonomien også påvirket stiftelsens investeringer og resultat. Stiftelsen er opptatt av å være en forutsigbar bidragsyter til kultur, frivillighet og samfunnsgagnlige tiltak hvert år. Vi arbeider derfor kontinuerlig med både forvaltning og tildelingsprofil, sier Roald Ytterdal

Styremedlemmer

Styret i Stiftelsen Kjell Holm bestod i 2016 av fire medlemmer. Marianne Roald Ytterdal var styrets leder og Kjell Skorgevik nestleder. Øvrige medlemmer var Ørnulf Opdahl og Linda Strand Kjerstad.

Stiftelsen hadde to ansatte i til sammen 1,6 årsverk. I tillegg ivaretok advokat Jon Ketil Gjørtz i firmaet Øvrebø Gjørtz DA oppgaven som forretningsfører for stiftelsen.