Går ut av styret etter 23 år

Billedkunstner Ørnulf Opdahl har, etter eget ønske, gått ut av styret i Stiftelsen Kjell Holm. Opdahl har vært i styret siden Kjell Holm opprettet stiftelsen i 1994, og han var styreleder i årene 2003-2014.

– Ørnulf Opdahl har tatt stiftelsens formål om å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund på dypeste alvor. Han har vært opptatt av den utøvende kunstens plass i Ålesunds bybilde, og har vært pådriver for store prosjekter som bybevaring i Molovegen og det nye båthuset til Sunnmøre Museum, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

I stiftelsen har Opdahl hatt et spesielt ansvar for maritime prosjekter og vurderinger knyttet til billedkunst. Selv om han nå går ut av styret, har han sagt seg villig til å fortsette som konsulent på disse områdene.

– Blant alt Ørnulf har hatt ansvar for og engasjert seg i som styremedlem, vil jeg spesielt trekke frem innsatsen han har gjort for stiftelsens bankskøyte-prosjekt. Uten hans utrettelige innsats, på mange områder, tror jeg ikke at «Storeggen av Aalesund» hadde blitt bygget, sier Ytterdal.

Opdahls periode i styret ble avsluttet i juni i år, ved undertegningen av årsrapporten for 2016, og han ble takket av på årets arrangement i forbindelse med Stiftelsens Dag i august.

I henhold til stiftelsens vedtekter, skal stiftelsens styre bestå av 3-4 personer. Etter Opdahls uttreden av styret, er Marianne Roald Ytterdal, Kjell Skorgevik og Linda Strand Kjerstad gjenværende styremedlemmer. Styret er selvsupplerende, og i løpet av kort tid vil styret utnevne et nytt styremedlem.