Gir 1,5 mill. til PET-skanner

Stiftelsen Kjell Holm har vedtatt å bidra med 1,5 millioner kroner til den planlagte PET-skanneren på sykehuset i Ålesund.

– Et godt helsetilbud til Ålesundsregionen gjør Ålesund til et bedre sted å bo, og  PET-skanneren bidrar til dette. Samtidig vil sykehuset bli et enda mer attraktivt arbeidssted for dyktige fagfolk. Derfor er dette bidraget helt i tråd med stiftelsens formål om å støtte samfunnsgagnlige tiltak i Kjell Holms fødeby, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

Det var på et styremøte onsdag at stiftelsen vedtok bevilgningen. Den bringer Foreningen Sjukehuset Vårt ett steg nærmere å få på plass en PET-skanner i løpet av kort tid.  Skanneren brukes primært til avanserte undersøkelser innenfor kreftmedisin, men er også nyttig innen hjertemedisin, nevrologi, revmatologi og ved infeksjonsproblematikk.

Tidligere har Sparebanken Møre bevilget 15 millioner kroner, og Sparebank 1 SMN har også varslet vesentlige bidrag. Responsen fra både enkeltpersoner og foreninger har vært stor, og Foreningen Sjukehuset Vårt har organisert og vært pådriver for innsamlingen.

– Vi ser på dette som en felles dugnad der mange går sammen om å nå ett felles og viktig mål for regionen. Da er det naturlig også for stiftelsen å bidra, slik vi tidligere har gjort til lignende viktige tiltak ved sjukehuset, sier Roald Ytterdal.

Siden stiftelsen ble etablert i 1994, har den bidratt med mer enn 160 millioner kroner for å oppfylle sitt formål om å «støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund.»