Holmfamilien

Bakgrunnen for opprettelsen av
Stiftelsen Kjell Holm

Tre generasjoner Holm. Fra venstre: Aksel Oluf og Kjell

 

Den historiske bakgrunnen for Stiftelsen Kjell Holm er knyttet til flere generasjoner Holm i Ålesunds maritime næringsliv.

Bøkkermester Aslak Holm kom til Ålesund midt på 1860-tallet, og opprettet eget verksted.  Hans sønn Oluf ble i ung alder utlært som bøkker, men hans interesser tok en annen retning og i 1887 fikk han handelsborgerskap i Ålesund for å handle med tran og fiskeoljer.

Medisintran ble hans hovedprodukt, som han lanserte på verdensmarkedet under det senere så kjente merket GOLD MEDAL.  Firmaets suksess skyldtes at Oluf Holm hadde som prinsipp heller å produsere et lite kvantum førsteklasses vare enn et større kvantum mindreverdig vare.

Allerede etter et par år sendt han ut sin første Lofot-ekspedisjon.  Han ervervet pakkhus i indre havn, kjøpte egne fiskedampskip og egne fiskevær i Nordland og Trøndelag så vel som i hjemfylket.  Ved århundreskiftet hadde han bortimot 100 arbeidere og fiskere i sin tjeneste.

I Molovegen i Ålesund hadde firmaene Holms Fryseri og Kjøleanlegg, Oluf Holm AS Ltd. og Vitapan kontor og produksjonslokaler.

Firmaets ulike virksomheter ble sterkt redusert under krigen i 1940-45 p.g.a. manglende råstoff.  Kontakten med de utenlandske markeder ble brutt.  Etter krigen fortsatte produksjonen.  På den tid var Aksel Holms sønner Kjell og Aksel jr. trått inn i firmaets ledelse. I USA gjenopprettet disse kontakten med firmaets gamle forbindelser og fant nye samarbeidspartnere.  Aksel Holm døde i 1947.  Aksel jr. omkom i en flyulykke i sitt privatfly i 1950 og Kjell tok da over som administrerende direktør.   Kjell T. Holm solgte firmaet på 1960-tallet og flyttet til Sveits.

Aksel Holm gikk i 1937 inn med en større aksjepost i A/S Apotekernes Laboratorium og sikret dermed dette firmas videre drift.  Grunnkapitalen i Stiftelsen Kjell Holm er dannet av avkastningen av denne investeringen, samt private gaver fra Kjell Holm.