Klar for ny søknadsrunde med endrede regler

1. februar åpner Stiftelsen Kjell Holm søknadsportalen for vårens tildelingsrunde. Vær oppmerksom på at det er endringer i Stiftelsens tildelingsstrategi!

Fra denne søknadsrunden vil bare organisasjoner og lag som er registrert i Frivillighetsregisteret, samt næringsvirksomhet som bidrar til kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak bli vurdert som mottakere av prosjektmidler.

Årsaken er at stiftelsen ønsker å prioritere det frivillige arbeidet og annen innsats som når bredt ut i befolkningen. Innenfor frivilligheten er hovedmålgruppene de følgende:

Korps
Idrett
Pensjonistlag
Pårørendeforeninger
Friluftsliv
Formidling av kunst/kultur

Dette betyr at enkeltpersoner ikke lenger vil kunne søke på støtte til prosjekter. Dette gjelder også enkeltpersoner som har opprettet enkeltpersonsforetak og gjennom det har et organisasjonsnummer.

En annen endring er at Stiftelsen ikke lenger kommer til å dele ut kulturstipend basert på søknader. I stedet vil stiftelsen selv velge ut mottakere.

Søknadsportalen åpner for innsending av søknader 1. februar, og siste frist for å levere søknader til vårrunden er 1. mars klokken 1500.

Behandlingstiden er 4-6 uker, og alle søkere får svar til oppgitt epostadresse, enten de har fått tildelt støtte,har fått avslag eller om søknaden er blitt avvist.

Navn på mottakere og prosjekt blir også offentliggjort på våre hjemmesider, men ikke hvor mye hver søker er blitt tildelt.

På vår hjemmeside finner du lett veien videre til både søkerveiledning og til din egen søkerside, eventuelt hvordan du kan opprette din egen søkerside hvis du er førstegangs-søker.

Vi håper på mange søkere, og ønsker lykke til!