Kulturprisen 2017

Forfatteren Nils-Øivind Haagensen er tildelt Stiftelsens Kjell Holms kulturpris for 2017.

Tildelingen skjedde på markeringen av Stiftelsens Kjell Holms dag 22. august.

Nils-Øivind Haagensen, som er født og oppvokst i Ålesund, regnes i dag som en av landets fremste samtidslyrikere, og representerer en viktig stemme for sin generasjon. Han har hovedfag i allmenn litteraturvitenskap fra Universitetet i Bergen og har også studert sammenlignende politikk og religionsvitenskap.

Haagensens særegne poetiske stemme hevdes å være et produkt av hans selvbiografi – med oppvekst i Ålesund på 1970- og 1980-tallet, og utdannelse i litteraturvitenskap i Bergen på 1990-tallet; fra tilværelsen som innflytter fra nordvestlandet til Dælenenga i Oslo, og fra hans mangeårige arbeid som forfatter og kulturjournalist i avisa Klassekampen. Ålesund og erfaringer og opplevelser fra by og omegn, kan slik sies å stå sentralt i hans forfatterskap.

Allerede som student publiserte Haagensen dikt i Cappelens debutantantologi ”Signaler”, en antologi-serie han senere var medredaktør for. Haagensen hadde sin debut med diktsamlingen ”Hender og hukommelse” i 1998, og har senere publisert en rekke diktsamlinger, romaner og essays.

I 2004 ble han tildelt Sult-prisen for sitt forfatterskap. I den forbindelse skrev juryen at han utviklet seg i retning av å utforske randsonen for hva vi kaller lyrikk. Dette ved å veksle mellom poetiske og fortellende partier. Hele tiden i et muntlig språk som tøyer våre oppfatninger av hva et dikt er.

For samlingen ”God morgen og god natt” ble han i 2013 innstilt til Nordisk Råds litteraturpris. Ålesund fikk gleden av å høre opplesning fra dette verket under teaterfestivalen. Senere bidro Haagensen sammen med pianisten og komponisten Dag-Filip Roaldsnes med et bestillingsverk, som ble framført under festivalen i 2016. Haagensen var også festivalkunstner under teaterfestivalen i 2008, og bidro med opplesninger og kurs i 2010. Slik har Nils-Øivind Haagensen vært en mangeårig og aktiv deltaker i Ålesunds kulturliv.

Styret i Stiftelsen Kjell Holm håper at årets kulturpris på kr 200.000 vil inspirere til fortsatt kunstnerisk utvikling i Nils-Øivind Haagensens forfatterskap. Styret håper også at prisen kan virke som et forsterkende insitament til fortsatt aktiv deltagelse i Ålesunds kulturliv; hans stemme er et viktig og velkomment innslag i byens mangfoldige kulturvev.