Kulturstipend

Vi hjelper talentene

Innen ålesunds kultur og idrett finnes det mange talenter som kan ta store steg videre med litt drahjelp.

 

Derfor deler Stiftelsen årlig ut kulturstipender til  utdanning eller videreutdanning innenfor skapende og utøvende virksomhet knyttet til Ålesund by. Kulturstipendene tildeles på bakgrunn av søknader, og det er to søknadsrunder årlig. Alle søknader behandles grundig på et tildelingsmøte, og mottakerne bekjentgjøres også på våre hjemmesider.

Liste tildelinger