Kunsthallen

Kunsten har fått sin KHÅK

På Stiftelsens dag i 2016 ble KHÅK, den nye kunsthallen i Ålesund sentrum, innviet.

Khåk ligger i Keiser Wilhelms gate 36 og er eid av Stiftelsen Kjell Holm. Ålesund Kunstforening er både leietaker og samarbeidspartner med stiftelsen.

Ved siden av egen galleridrift, står Kunstforeningen for administrasjon og formidling av Holm-familiens betydelige kunstsamling, som nå er i Stiftelsen Kjell Holms eie.

De 850 kvadratmeterne som tidligere var Rema-butikk, hadde vært gjennom en omfattende ombygging før åpningen.

– KHÅK gir oss mulighet til å få vist fram maleri fra den norske gullalder, samtidig som det er et
lykketreff at Ålesund Kunstforening har flytta inn i lokalene her i sentrum sammen med oss. Med vår nye leietaker har vi innfridd stiftelsens overordnede mål: å gjøre Ålesund til et mer levende og bedre sted å bo, sa styreleder Marianne Roald Ytterdal i sin åpningstale.

KHÅK skal vise deler av Holm-familiens egen kunstsamling, som har spesiell vekt på den norske «gullalderen». Ålesund Kunstforening eier selv en omfattende kunstsamling fra de siste 150 årene. Utvalgte arbeider fra denne samlingen vil tidvis bli utstilt, som et supplement til stiftelsens egne bilder. Samtidig vil Kunstofreningen i KHÅK fortsette å arrangere spennende utstillinger av samtidskunstnere.

Kjell Oscar Pettersen i Sandbakk & Pettersen Ariktekter AS har tegnet KHÅK.