Molovegen

Tre gamle eiendommer

 

Når Stiftelsen Kjell Holm har etablert seg i Molovegen har det en historisk bakgrunn. Det var her fire generasjoner Holm hadde sine eiendommer og produksjonslokaler for fisk, tran og oljer. Det var her familien tjente pengene som til syvende og sist ble til Stiftelsen Kjell Holm. Dessuten så stiftelsen det som en kulturoppgave å ta vare på dette gamle bygningsmiljøet.

Stiftelsen fikk i 2011 anledning til å kjøpe Molovegen 12 som bøkker Aslak Holm overtok midt på 1870-tallet. Der bodde han med sin familie og innredet sitt bøkkerverksted. Familien hadde eiendommen i 110 år. I løpet av tre år lot stiftelsen rehabilitere og restaurere den gamle eiendommen som er en del av det eneste bevarte bygningsmiljøet i Ålesund fra tiden før bybrannen i 1904. Molovegen 12 har i dag fortsatt sitt opprinnelige utseende fra 1861. I den restaurerte delen har stiftelsen fått sitt kontor og i den rehabiliterte delen er det gamle bøkkerverkstedet gjenskapt. I dag fremstår eiendommen derfor både som en god og moderne arbeidsplass og som et utstillingslokale for et håndverk som i en annen tid ga byen mange arbeidsplasser.

Stiftelsens etablering i området førte videre til at den i 2012 kjøpte det 120 år gamle pakkhuset Molovegen 16A som i mange år ble kalt for Wold-bua. Da Holm overtok ble den pakkhus nr. 3 blant Holm-firmaets mange sjøbuer i Molovegen. Fra å være lager for bøkkermateriale og ferdige bøkkergjenstander ble den da lager for råtran. Stiftelsen har latt bua gjennomgå en total restaurering. Hva den skal brukes til? – Det får fremtida vise.

Den siste ervervelsen stiftelsen har gjort er «dronningen» blant sjøbuene i Molovegen – nr. 10 – som siden 1860 har hatt flere navn etter ulike eiere: Hanssen-bua, Jervell-bua og Holm-bua. I dag kalles den gjerne Fiskerimuseet. Foreningen Gamle Aalesund, som i mer enn 20 år har hatt en festeavtale med Ålesund kommune, overdro eiendommen vederlagsfritt til stiftelsen i 2014. Nødvendig vedlikeholdsarbeid er utført. Stiftelsens intensjon er et fortsatt musealt formål: at ulike sider av byens fiskeritradisjoner, med tilhørende næringer, fortsatt skal kunne presenteres i et maritimt miljø.

Som byens eldste sammenhengende bygningsmiljø utgjør deler av Molovegen et unikt område vel verd å bevare. Stiftelsen har styrket utemiljøet ved å fornye steinsettingen i området mellom husa ved molofestet. Der har stiftelsen, med stor velvilje fra Ålesund kommune, fått på plass to gamle lyktestolper, opprinnelig gasslykter, fra perioden etter bybrannen i 1904. I samarbeid med Ålesund Havnevesen har stiftelsen bidratt til å utbedre toppdekket på selve moloen, på det som lokalt kalles «øvre og mellomste molje».