Nå åpner Holm-museet

Når Fiskerimuseet nå åpner dørene etter en korona-pause, blir også det lille Holm-museet i Molovegen 12 tilgjengelig for publikum.

Museumsdelen er i et tømmerhus oppført i 1862 og består nå av to deler. I 1. etasje har stiftelsen gjenskapt bøkkerverkstedet som var der, basert på gamle bilder. Det er Aalesunds Museum har utstyrt verkstedet med gjenstander, og som nå i to år har holdt verkstedet åpent med samme åpningstider som fiskerimuseet rett over plassen.

I andre etasje er nå skapt et museum som utelukkende er bygget opp med gjenstander og foto fra stiftelsen. Museet har sagt ja til å drifte også denne etasjen på samme måte som med bøkkerverkstedet.

Det er stiftelsens nylig fratrådte nestleder Kjell Skorgevik som har vært ildsjel for det nye museet. Han har også laget et 44 siders hefte med omtale av de ulike delene av det lille museet i andre etasje.

Brosjyren vil være tilgjengelig for besøkende til Fiskerimuseet og vil også være et nyttig redskap for medlemmene av Ålesund Guideforening.

– Det mest spennende ved å bygge opp den nye museumsdelen har vært å få forståelse av hvor omfattende Holms industrivirksomhet i Molovegen var i sin tid. Få er for eksempel klar over forskningslaboratoriet som la grunnlag for en omfattende oljeproduksjon basert på kveitelever og hvalolje. Holm var stor også innenfor leveranser til hermetikkindustrien og den farmasøytiske industrien. Dette forsøker vi å vise i utstillinga, sier Skorgevik.

I Holm-museet vil man også kunne se noen av Holmfamiliens private fotografier som dokumenterer livet i familiens private sfære, både i villaen i Fjellgata 75 og andre steder som betydde mye i Holmslektas liv.