Nytt styremedlem i stiftelsen

Styret i Stiftelsen Kjell Holm har utnevnt Torill Standal Eliassen til nytt styremedlem. Samtidig går Kjell Skorgevik etter eget ønske ut av styret, hvor han har vært medlem siden 2007.

Standal Eliassen (45) er fra Ålesund, og er leder for salg og marked i konsulentselskapet Avento. I tillegg er hun styremedlem i flere selskaper, blant annet Hofseth Biocare. Etter studier og jobb i Frankrike, Norge og Tyskland flyttet hun og familien tilbake til Ålesund i 2014.

– Styret er glad for at Torill har sagt ja til utfordringen. Hennes bakgrunn og internasjonale erfaring gir en fin tilvekst av kompetanse og øker mangfoldet i styret, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

Barn og unge
Standal Eliassen sier at hun er spesielt opptatt av alle aktiviteter som skaper positivitet og liv i sentrum av Ålesund, og da særlig de aktivitetene som er rettet mot barn og unge.

– Jeg har levd mesteparten av mitt voksne liv utenfor Ålesund og flyttet tilbake da barna begynte å nærme seg skolealder. Jeg setter stor pris på den barndommen jeg selv fikk oppleve i Ålesund, samtidig som jeg tar med meg hjem impulser og erfaringer fra andre steder som kan være nyttig i styrearbeidet, sier Standal Eliassen.

Holm-navnet
Samtidig med at Standal Eliassen kommer inn i styret, fratrer Kjell Skorgevik (74). Det var Kjell Holm selv som ønsket at Skorgevik skulle overta Holms egen plass i styret, i august 2007.

Skorgevik er pensjonert lektor, lokalhistoriker og tidligere varaordfører, og han har særlig vært opptatt av tiltak knyttet til å dokumentere og formidle familien Holms historie. Når stiftelsen nå har fullført utgivelsen av en serie på tre bøker om fire generasjoner Holm samt at Holm-museet i Molovegen nå er klart for åpning, synes han at han er kommet i mål med vesentlige prosjekter og kan si takk for seg.

– I år fyller jeg 75 år, og det var naturlig for meg å gå av slik at yngre krefter kan slippe til.  Det har vært et ærefullt oppdrag å få være med på å fordele mer enn 150 millioner kroner til kultur og samfunnsliv i Ålesund i løpet av disse 13 årene, sier Skorgevik.

Allsidig
– Kjells innsats for byens kollektive hukommelse har vært enorm, gjennom de mange lokalhistoriske verkene han har skrevet og redigert. Kjell Holm selv hadde et sterkt ønske om at Holm-familiens navn og virke skulle bli husket i Ålesund også etter at han, som siste i slektsrekken, var borte. Dette er et ansvar Kjell har ivaretatt på en imponerende måte, samtidig som han har bidratt med sin lokal- og historiekunnskap på mange andre områder, sier styreleder Roald Ytterdal.

Hun trekker spesielt frem restaureringen av den gamle Holm-boligen i Molovegen 12 og gjenoppbyggingen av bradbenken på Molja som kulturminne.

Stiftelsen vil fortsatt trekke veksler på Skorgeviks kompetanse på viktige områder, og er takknemlig for at han er villig til fortsatt innsats når han nå går ut av styret