Over 100 søknader

Det kom inn mer enn 100 søknader om prosjektstøtte i vårens søknadsrunde, der søkerfristen gikk ut 1. mars.

Takk til alle som velger å søke om prosjektstøtte fra Stiftelsen Kjell Holm! Det hjelper stiftelsen til å gjøre Ålesund til en bedre by å bo i. Spesielt gjør vi det gjennom å støtte det som er med på å skape liv i sentrum av kommunen.

Alle søknader vil bli behandlet før påske, og søkerne får beskjed om utfallet av søkerrunden.

I fjor tildelte Stiftelsen Kjell Holm 4,25 millioner kroner i prosjektstøtte, i tillegg til å gjennomføre egne prosjekter.