Båthallen

Slide image

Båthallen Kjell T. Holm – Nytt bygg på Sunnmøre Museum 2012

Et praktbygg som har mange og ulike funksjoner. I tillegg til å fortelle den maritime historien gjennom en flott utstilling med bla Kvalsundskipet og Fjørtoftbåten i sentrum, benyttes hallen også til vinteropplag for Borgundknarren. Formidling til både tilreisende grupper og skoleelever er en annen viktig del av bruken.  Videre benytter museet hallen til arrangement av ulike slag – alt fra kulturkvelder for bedrifter til sceneopptredner og fortellerstunder.

Slide image

Mandag 13. august 2012

På Sunnmøre Museum ble Stiftelsens dag markert med dåp og åpning av Båthallen Kjell T. Holm.  På bildet sees fra venstre: styreleder i stiftelsen Ørnulf Opdahl, banksjef Trond Nydal fra Sparebanken Møre som har vært med på spleiselaget bak båthallen, og dagens gudmor: roeren Tale Fiskerstrand Gjørtz.

Slide image

Offisiell åpning

Den offisielle åpningen av den nye båthallen Kjell T. Holm ble avsluttet med felespill og prosesjon opp til kafeen på Sunnmøre Museum, der arrangementet fortsatte med markeringen av Stiftelsens dag 13. august, og blant annet utdeling av Stiftelsen Kjell Holms kulturstipend 2012.

Slide image

Vår historie

Den nye båthallen rommer flere båter, de er plassert både oppunder taket og på golvet, sammen med forklarende tekster. 

Slide image

Båtsamlingen

Tre av museets båter som nå virkelig kommer til sin rett og kan studeres nærmere i den nye båthallen.