Bjørlo i Parken

Slide image

Skulpturgave til Ålesund kommune

I anledning Stiftelsen Kjell Holms 20-årsjubileum i 2014 kjøpte stiftelsen en skulptur som gave til Ålesund kommune. Den er laget av ålesunderen Per Inge Bjørlo (63) som har gitt den navnet «Gener». Han flytta fra Ålesund som ungdom og har satt skulpturelt spor etter seg mange steder i inn- og utland. Det har tatt litt tid å finne riktige plasseringen, og den 19. mai 2016 ble gaven overrakt til kommunen ved en liten seremoni i byparken. Den har fått sin plass på ei lita flate i fjellsida like ved starten bytrappene. 

Slide image

Skulpturen skiller seg fra andre skulpturer i byen

Stiftelsens styreleder, Marianne Roald Ytterdal, holdt en inspirert tale der hun ga eksempler på Bjørlos kunstinnsats gjennom mange år, før hun ga ordet til ordfører Eva Vinje Aurdal som tok imot gaven på kommunens vegne. 

Slide image

Innsikt og livserfaring

Etter overrekkelsen intervjuet stiftelsens styremedlem kunstneren Ørnulf Opdahl sin kollega kunstneren Per Inge Bjørlo om arbeidet hans, til stor interesse og glede for de fremmøtte.

Slide image

Minnebilde eg ber med meg har eg brukt i utforminga

Skulpturen skiller seg fra andre skulpturer i byen. Til Sunnmørsposten sa kunstneren at skulpturen er en hyllest til mennesker som ikke helt har fått det til i livet. «Dei skakkøyrde, som har ei anna innsikt og livserfaring som det er viktig å lytte til for oss alle. Særleg i vår tid når samfunnet er prega av at alt skal være så greit og så lettvint.

– Skulpturen handlar om kvar ein kjem frå, og kva ein ber med seg gjennom livet. For meg er «Gener» veldig personleg. Den er forma ut ifrå mine erfaringar, seier Bjørlo som ser tilbake på barndom og ungdomstid i Spjelkavik, som til tider var vanskeleg. Det var ei tid på godt og vondt, som eg er glad for å ha med meg. Minnebilde eg ber med meg har eg brukt i utforminga av skulpturen, fotel Per Inge Bjørlo som brukar kunsten til å røre ved kjensler, og for å nå fram til det stille rommet kvart menneske har i seg.»