Bøkkerverkstedet åpnet

Slide image

Offisiell åpning

Lørdagens arrangement ble åpnet av styreleder Marianne Roald Ytterdal fra trappa på utsiden av huset. Hun ga ordet til Kjell Skorgevik som orienterte de 15 inviterte gjestene om Molovegens bøkkertradisjoner og inviterte Alfred Lervåg til å avduke reklameskiltet som er laget av skiltmaker Eidskrem.

Slide image

Avduket

Lørdag 16. april ble bøkkerverkstedet i Molovegen 12 offisielt åpnet da snekkermester Alfred Lervåg avduket en nøyaktig kopi av bøkkermester Nils Martinussens reklameskilt på husveggen. Det henger på samme sted som det originale skiltet gjorde for mange tiår siden. Lervåg hadde oppgaven med å restaurere hele Molovegen 12 og han har hatt et personlig engasjement i å utforme bøkkerverkstedet. Selve verkstedet er gjenskapt etter en besiktigelse som Lervåg og stiftelsens styremedlem Kjell Skorgevik gjorde av et intakt gammelt bøkkerverksted i Kristiansund.

Slide image

Omvisning

Inne i verkstedet fortalte Skorgevik om hovedtrekkene i verkstedet slik det fremstår i dag. I tillegg til verkstedets faste installasjoner som er anskaffet av stiftelsen, er der masse løst verktøy som tilhører Aalesunds Museum. Det er valgt å illustrere bøkkerens produkter ikke bare gjennom fysiske gjenstander, men også gjennom bilder av bruken av dem, f. eks. spissbøyer, tønner og smørdunker. Der er også et bilde fra verkstedet med den siste bøkkeren, Peder Paulsen, i arbeid. En av illustrasjonene viser tegninger av de ulike typer av bøyer bøkkeren laget i 1908, med tilhørende prisliste.

Slide image

Bøkkerfaget

Konservator Sverre Svendsen ved Nordmøre Museum er landets ledende historiker om bøkkeren og bøkkerarbeider. I verkstedet fortalte han om sitt emne og viste hvordan bøkkeren arbeidet. Etter en kort pause med servering av varme fiskekaker i stiftelsens møtesal fortsatte Svendsen med et foredrag der han dro de historiske linjer i bøkkerfagets utvikling.

Slide image

God innsats

Lervåg og Svendsen ble takket med blomster. Styreleder Ytterdal avsluttet med å overrekke nøkkelen til bøkkerverkstedet til bestyrer Torbjørn Akslen ved Aalesunds Museum. Når Stiftelsen Kjell Holm nå har finansiert og skapt verkstedet blir det museets oppgave å bruke verkstedet og formidle det historiske bøkkeryrket til kommende generasjoner.

Slide image

Takk til Stiftelsen Kjell Holm

Museumsbestyreren takket stiftelsen for tiltaket og han inkluderte med glede bøkkerverkstedet i Fiskerimuseets utstillinger. Ragna Dahl Grønnevet, styreleder i Stiftinga Sunnmøre Museum, takket Stiftelsen Kjell Holm for engasjementet for kystkulturen, både for byggingen av bankskøyta og som husvertskap for Fiskerimuseet der bøkkeryrket nå har fått sin rettmessige plass.