Ignis

Slide image
"IGNIS" - Bybrannmoument - Skansekaia Ålesund

"IGNIS" Bybrannmoument Skansekaia i Ålesund

Kunstneren Ole Lislerud har skapt fire, høye keramiske støtter med store dekorerte fliser, produsert i Kina. Fotografier er bearbeidet og inkorporert i en fortelling som både har visiterende embetsmenn og trauste steinhoggere og murere som innslag. Den utbrente byen gir et dystert bilde av de ufattelig kalde uker og måneder før det begynte å komme opp enkelte brakker. På vågen ligger det skip med hjelpesendinger både fra keiser Wilhelm II av Tyskland og fra andre som via innsamlinger gav sin støtte til den rammede befolkning. Søylene som utgjør monumentet, minner også om de pipene som var det eneste som stod igjen på grunnmurene etter den nedbrente trebyen.  

 

Slide image

Ålesund opp fra asken

‘’IGNIS’ ble reist på Skansekaia til minne om den katastrofale brannen som la Ålesund i ruiner en stormfull vinternatt, med orkan i bygene, mellom 22 og 23 januar 1904. Den første tiden etter brannen må ha vært utfattelig hard – dette hendte midtvinters i den absolutt kaldeste og barskeste årstiden for en kystby så langt mot nord. Gjenoppbyggingen av byen gikk likevel med rekortfart. Gode fiskerier hadde gjort at mange var forsikret, og med en dyktig og effektiv byplansjef Nissen i spissen, ble ny arealplan vedtatt, nye tomtegrenser stukket, og byen reiste seg igjen, men nå som en europeisk utformet by i stein og pusset mur – en sjelden fugl i norsk,  hvitmalt trebyarkitektur – jugendbyen Ålesund.