Mannskoret Varde

Slide image

Mannskoret Varde

Stiftelsen Kjell Holm har gitt støtte til det populære koret. Mannskoret stiller opp til glede for mange ved ulike arrangementer.
Her synger koret ved byggeprosjektet Bankskøyta under The Tall Ships Races i Ålesund 2016