Parken Kulturhus

Slide image

Ombyggingen til Parken Kulturhus

I 1998 ble gamle Park kino omgjort til Parken Kulturhus. Utsmykkingen er utført av Susanne Fagermo og Ole Lislerud. På bakgrunn av tidligere samarbeid med komponisten Arne Nordheim ble et partitur fra "Stormen" valgt som tema. Stormen er et av hans mest kjente verker og selve tittelen kan sees som en metafor for de Sunnmørske værforholdene som passet bra til kulturhuset. Fire etasjer er påført noter og skrift, malt med jernklorid på sink. To etasjer i glass har et partitur fra Stormen påført ved hjelp av silketrykk. Vinduene har silketrykk på hver sin innside av isolèrvinduene og forskjøvet slik at det oppstår et komplekst visuelt uttrykk.

Uttrykket er forsterket ytterligere ved abstraherte tekst og strek som er malt oppå partituret for å gi et mer organisk uttrykk. Linjeføringen i både sinkflaten og vinduene er vertikal for å forsterke at musikken og teksten faller ned fra taket gjennom trakten og ned over glassflatene for så å samles i hovedinngangen. Utsmykkingen kan forstås som et uttrykk innenfor begrepene kaos og orden.

 

Slide image

Arkitekten og Kunstneren

Til venstre: Kunstneren Ole Lislerud, til høyre: Arkitekten Kjell Oscar Pettersen – foran glassfasaden til Parken Kulturhus med deler av Arne Nordheims partitur til balletten «Stormen».

 

Slide image

Komponisten Arne Norheim

Komponisten Arne Nordheim (1931-2010) var i sin tid en av landets fremste og banebrytende komponister, med etterkrigstidens modernisme som sitt hovedspråk. Fremdeles fremføres balletten ‘Stormen’, bygget over W. Shakespeares verk, og med Nordheims musikk for sopran, baryton, orkester og lydbånd fra 1979.

 

Slide image

Arkitektur og fasader

De vertikalt plasserte platene av sink er dekorerte med skrifttegn og bemalte felter, satt sammen til et bilde som var det orgelpiper som kom ned fra ‘det høye’ – et talende bilde på den inspirasjon musikk til alle tider har vært. 

 

Slide image

Lydpunkter

Inne i foyeren er en hel vegg dekket av runde punkt i mange farger og størrelser, som igjen bringer assosiasjoner til noter, eller lydpunkter, som markerer utviklingen i mange musikkverker.