Kulturstipend og Prosjektmidler

Stiftelsen Kjell Holm gir 2,6 millioner i støtte til allmennyttige og kulturelle formål i Ålesund.

Stiftelsen Kjell Holm bevilget støtte for til sammen 2,6 millioner kroner i sitt halvårlige tildelingsmøte 12. april 2018.

Til kulturprosjekter ble det innvilget vel 2,4 millioner kroner, på bakgrunn av søknader. I tillegg ble det delt ut 5 kulturstipender på til sammen 160 tusen kroner, også disse etter søknader.

Stiftelsens formål er å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund. I alt ble det denne gangen tildelt prosjektmidler til 56 prosjekter, spredt over mange forskjellige allmennyttige og kulturelle formål.
De fem kulturstipendene som ble tildelt, er støtte til enkeltpersoner som ønsker å dyktiggjøre seg innenfor sine utøvende eller skapende virksomheter. To av stipendene gikk til utøvere innen kunstfeltet, tre gikk til talentfulle idrettsutøvere.

Tildelinger til prosjekter og kulturstipender kommer i tillegg til stiftelsens egne, større prosjekter. Her kan nevnes den for tiden årlige og solide støtten til Atlanterhavsparken. I tillegg er vi svært stolte av utgivelsen av storverket knyttet til bankskøyta STOREGGEN AV AALESUND. Bind 1 «Bankskøytene – Historien» av Knut Maaseide, forteller om sjøfolka og båtbyggerne, og bind 2 «Bankskøyta – Prosjektet» av Morten Hesthammer tar for seg ‘pop-up’ verftet på Prestebrygga, et kjært valfartssted for mange i tida da bankskøyta ble bygd.

I vårens tildeling er hele 20 prosjekter innenfor kategorien ‘allmennyttig’. Ellers er kultur knyttet til drama, film, kunst og forskjellige kategorier musikk rikt representert, og innenfor idretten er det gitt støtte både til lands og til vanns, i tillegg til grener både med og uten, stor eller liten ball.

I de snart 25 årene stiftelsen har være tilstede i ålesundsk hverdag og fest, nærmer totalbidraget til kulturelle og allmennyttige tiltak seg snart 135 millioner kroner. Da er både prosjektmidler, kulturstipender og stiftelsens egne prosjekter regnet med.

Tildelte midler – våren 2018

Kulturstipend

Bakke, Inger
Fagermo, Susanne
Helseth, Thea
Rørvik, Jenny Marie
Helseth, Amanda

Prosjektmidler

Aalesund Røde Kors
Sail Training Aalesund
Ålesund Teaterfestival
Suppebilen
Bilfergen
G.A.D. Partner
Ålesund Pensjonistforening
Ålesund Seniorfestival
Østre Akslas Venner
Lion’s Club Vegsund
Byens tårn
Autismeforeningen
Pårørendeforening for hjemmeboende med demens
Menighetspleien i Ålesund og Volsdalen
Pårørendeforeninga ved Skarbøvik Sykehjem
INNOTOWN
Velforening Volsdalen Bokollektiv
Molja vel
Aspøydagene
Klar Ferdig Gå!
Inamorata Dance Company
Spjelkavik Sokn
Regionteateret i Møre og Romsdal
Jugendteaterets Foreldreforening
Vaage, Erik
Tindefilm
Ålesund Bordtennisklubb
Aalesunds Turnforening
Blindheim KFUK-KFUM speidere
Sportsklubben Varding
Blindheim Volleyball
Tueneset Kystfortforening
Sunnmøre Middelalderfestival
Stiftelsen Kulturkvartalet
Happy Monks Production
Indre Strøk Strykeorkester
Aalesund Avholdslag – Hjelpefondet
Ålesund Sokn
Ålesund Strykekvartett
Ålesund Orkesterskole
Borgund Sokn
Bråkesund
Vokalgruppa Halv Åtte
Den Katolske Kirke
Klavertrioturné
Ålesund Private Pianoakademi
Sunnmøre KorCup 2018
Ung i Kor Midt
Piker, vin og sang
Ålesund Veterankorps
Larsgården Skolekorps
Åse skolekorps
Hessa skolemusikkorps
Ellingsøy Skolekorps