Prosjektmidler

Vi er stolte over å kunne støtte gode prosjekter

Stiftelsen Kjell Holm har som formål å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund.

Dette skjer både gjennom at stiftelsen engasjerer seg i store prosjekter og gjennom støtte til lag og foreninger på bakgrunn av søknader.

De flotte fjellstu-trappene. Klokkespillet i Ålesund kirke. Bybevaring i Molovegen, der far til Kjell vokste opp og der Holm-familien hadde mye av virksomheten sin. Kunstverk som gjør byen finere. Og en kunsthall som skal huse både Holm-familiens kunstsamling og Ålesund Kunstforening i Keiser Wilhelms gate. Dette er bare noen av de store prosjektene Stiftelsen har støttet. Felles for dem er ofte at de sette tydelige og varige merker i Ålesund, knyttet til Holm-navnet. Det var noe som Kjell var opptatt av.

Men det er ikke bare de store tingene stiftelsen heier på! Vi er der også for å hjelpe frivilligheten frem. Også det er i Kjell sin ånd. Det finnes knapt et skolekorps eller ei teatergruppe, nesten ikke et idrettslag eller en ungdomsforening som ikke har søkt om og fått støtte. Noen har trengt en tuba. Andre et sceneteppe. Noen trengte det ekstra dyttet for å gjennomføre et prosjekt, og gjennom kulturstipendene har andre fått muligheter til å utvikle sine talenter.

Ikke noe prosjekt er for lite, ikke noe er for stort. Men om det er stort eller smått, ligger det en klar tanke bak. Stiftelsen bidrar til det som gjør Ålesund til en bedre by å bo i, og spesielt det som er med på å skape liv i sentrum. Ofte bidrar vi til ting som ikke kunne blitt til uten støtte fra Stiftelsen.

Stiftelsen har nå to årlige søknadsrunder, der alle søknader behandles grundig i tildelingsmøter. Du kan lese mer om søknadsprosedyrene her.

Du kan lese om noen av våre største prosjekter her (lenke).

Liste tildelinger