Skriftserien

Om arkitektur, båtbygging, kirkekunst og uniformerte gutter

 

Det har ikke vært noen målsetting for stiftelsen å gi ut en bok hvert år, men det har faktisk skjedd siden 2010. Litt tilfeldig har det blitt slik, men det gjelder å gripe ideene når de dukker opp. Åtte bøker er det blitt hittil og de avspeiler stiftelsens eget engasjement for kunst og kultur. Det er altså ikke slik at stiftelsen er et bokforlag hvor man kan henvende seg for å få publisert manuskripter.

Man kan altså kalle det for en skriftserie, men det er ikke en serie der bøkene har fått samme format og utstyr. De er forskjellige. Format og uttegning (noen er så moderne at de kaller det «layout») er forskjellig for hver bok og er valgt ut fra innhold og egenart.

Det startet med en bok om Ålesund kirke, om arkitektkonkurransen og byggeprosjektet tidlig på 1900-tallet. Dette ble den dyreste bygningen som ble satt opp etter bybrannen i 1904. I denne kirken har forresten familien Holm satt gode spor etter seg gjennom Gunvor og Aksel Holms generøse donasjon i 1940. Orgel, glassmalerier og lysekroner ble resultatet av den gaven.

Når vi valgte å gi ut en bok om Håkon Blekens glassmalerier i Spjelkavik kirke er vi inne på et tema Kjell Holm var svært opptatt av. Vi føler at han ville hatt stor glede av den, oppriktig glad i kirkekunst som han var.

Kjell Holm var speider i Ålesund 3. tropp og er navngitt som speider i boken om Ålesund speiderguttavdeling. Stiftelsens forretningsfører og to mannlige styremedlemmer har også vært speidere, men det var ikke for å omtale noen av disse boken ble laget. Det var for å dokumentere hvilken kulturfaktor speiderarbeidet har vært i Ålesund gjennom 100 år. Lenge var dette det eneste friluftstilbudet til barn og unge i byen.

Fengselet i Ålesund er «et gammelt hus», som det heter i boktittelen. Faktisk er det et av byens eldste hus og en av byens eldste institusjoner. Fengselet fortjente en bok.

Også bankskøyta – denne pioneren i norsk havfiske – fortjente en bok. Gjennom et samarbeid med museene i Ålesund ønske stiftelsen å fremme byens maritime historie, ikke minst å trekke frem denne delen som dessverre ikke har fått den oppmerksomhet den fortjener. Vi er stolt over å ha bidratt med denne dokumentasjonen.

Skrift nr. 6 i serien handler om Ålesunds tusenårssted, Molja og Molovegen. Det er der stiftelsen har etablert seg, faktisk i den bygning som bøkker Aslak Holm, Kjell Holms oldefar, kjøpte da han slo seg ned i Ålesund. Vi laget boken for å dokumentere hva stiftelsen har restaurert og rehabilitert i løpet av 3 – 4 år, men der er annet stoff også.

Skrift nr. 7 er viet familien Holm. Den forteller om bøkkeren Aslak Holm som kom fra Romsdal, og om sønnen Oluf som startet firmaet Oluf Holm i 1887. Mesteparten av boken handler om tredje generasjon, om Aksel Holm sr. som bygde videre ut farens firma gjennom vitenskapelig forskning. «En av de store guttene i landet», het det om ham da han fylte 50 år. Boken beskriver industrieventyret i Molovegen.

I skrift nr. 8 er det fjerde og siste generasjon Holm som er temaet, brødrene Kjell og Aksel. Deres opphold i USA i årene 1945 – 1949 blir viet spesiell oppmerksomhet. Aksel døde i en flyulykke i 1950. Kjell fikk et langt liv og døde 90 år gammel i 2009.

Skrift nr. 9 tar for seg den fascinerende historien til bankskøytene – båttypen som brakte fisk og velstand til Ålesund.