Søknadsinnlevering

I jubileumsåret 2019 åpnes det for innsendelse av søknader om prosjektstøtte fredag 1. februar.

Fristen for å levere søknader for vårens tildelingsrunde er fredag 1. mars kl 15.00. Denne fristen fravikes ikke.

Før det åpnes for innsending av søknader vil også søknadsopplegg og veiledning på våre hjemmesider bli oppdatert og forbedret. Alle potensielle søkere anbefales å sette seg godt inn i veiledningen og slik medvirke til vellykket innlevering.

Stiftelsen vil i anledning jubileet dele ut egne kulturstipender, og det vil derfor ikke bli tatt imot søknader i denne kategorien i år, kun søknader om prosjektstøtte.