Sommerlukking i sekretariatet 2018

Stiftelsen Kjell Holms sekretariat i Molovegen 12 holder feriestengt fra og med 2. juli til og med 3. august i år.

I denne perioden vil meldinger kunne sendes til sekretariat@stiftelsenkjellholm.no – eller beskjeder legges igjen via sms til stiftelsens telefon 97 41 65 60.

Stiftelsen Kjell Holm ønsker alle en riktig god sommer!

Marianne Roald Ytterdal
styreleder