Stiftelsen Kjell Holm får byggeskikkpris

Ålesund kommune har tildelt Stiftelsen Kjell Holm «Byplansjef Olav Høydals minnepris», for stiftelsens restaurering av Molovegen 12 på Brunholmen.

– Stiftelsen Kjell Holm er mer vant til å dele ut priser, stipender og økonomisk støtte enn å motta slikt. For oss er det en ære og en inspirasjon at rollene denne gangen blir snudd om, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal i Stiftelsen Kjell Holm.

Det er Ålesund kommunes plan- og byggesaksutvalg som tildeler byggeskikkprisen, oppkalt etter Ålesunds mangeårige byplansjef Olav Høydahl. Etter statuttene kan prisen deles ut til huseiere og byggherrer for deres arbeid med nybygg, tilbygg og rehabilitering. Byggeprosjekt må utmerke seg med god arkitektur som på en fortjenstfull måte er tilpasset byens eldre bygningsmiljø, eller ivareta lokal byggeskikk og håndverkstradisjon.

Stiftelsen Kjell Holm kjøpte Molovegen 12 sommeren 2011. Arbeidet med restaurering og rekonstruksjon av den gamle og nedslitte bygningsmassen pågikk de neste fire årene.

I denne perioden ble bolighuset på eiendommen tilbakeført til sin opprinnelige rominndeling. I første etasje er blant annet pipe og grue gjenoppbygget, og Aslak Holms bøkkerverksted er gjenskapt. De to sidebygningene er slått sammen til en bruksenhet, og huser nå Stiftelsen Kjell Holms administrasjon, med kontor- og møtelokaler.

– Holm-familien og Molovegen hører sammen historisk. Den første næringsvirksomheten Holmslekta etablerte i Ålesund skjedde i Molovegen nummer 12. Her flyttet også Kjell Holms oldefar Aslak inn med sin familie. Det har derfor vært både spesielt og riktig for oss å kunne tilføre denne delen av byen mer liv og aktivitet gjennom at stiftelsen selv tok i bruk lokalene, sier Roald Ytterdal.

I begrunnelsen for tildelingen heter det: «I dag fremstår Molovegen 12 som et historisk tidsbilde med en arkitektonisk restaurering utført av dyktige arkitekter, entreprenører og ulike fagfolk som byen kan være stolte av.»

– Stiftelsen Kjell Holm er en verdig prismottaker. Stiftelsen får tildelt en plakett med innskrift, som skal henges opp i tilknytning til bygget og et kunstnerisk diplom. Dette er synlige beviser på at Ålesund kommune setter pris på innsatsen som er nedlagt for å ta vare på byen vår, sier leder Sindre Nakken i Ålesund kommunes plan- og byggesaksutvalg.