Stiftelsen Kjell Holm gir 1,87 millioner i støtte

Stiftelsen Kjell Holm bevilget støtte for til sammen 1,87 millioner kroner på sitt halvårlige tildelingsmøte 28. september.

1,76 millioner ble gitt i støtte til kulturprosjekter og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund, på bakgrunn av søknader. I tillegg ble det delt ut 5 kulturstipender på til sammen 105 tusen kroner.

– Stiftelsens formål er å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund. I alt bevilget vi denne gangen prosjektmidler til 36 prosjekter, spredd over et vidt område av allmennyttige og kulturelle formål, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

De fem kulturstipendene som ble bevilget, er støtte til enkeltpersoner som ønsker å utdanne eller på annet vis dyktiggjøre seg innenfor skapende og utøvende virksomhet. Tre av stipendene gikk til personer innen kunstfeltet, og to til talentfulle idrettsutøvere.

Utdelingen av prosjektmidler og kulturstipender kommer i tillegg til stiftelsens egne, større prosjekter.  I 2017 omfatter dette blant annet støtte til Atlanterhavsparken, bokutgivelser og utdelingen av Stiftelsens kulturpris, som i år gikk til forfatteren Nils-Øivind Haagensen.

Sju av de innvilgede prosjektmiddel-søknadene i denne tildelingsrunden går under kategorien «allmenne» formål. De øvrige 29 er til prosjekter innen kategorien kultur. Av disse er 16 støtte til ulik musikalsk aktivitet, 9 til annen kunstnerisk aktivitet som dans, drama, film og litteratur, og to til idrett.

Nytt av året er at man har to tildelingsrunder i stedet for fire, en på våren og en på høsten. Totalt har stiftelsen siden Kjell Hom etablerte den i 1994 bidratt med 132 millioner kroner til kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund, i form av prosjektmidler, kulturstipender og prosjekter stiftelsen selv har initiert.

Tildelinger september 2017