Stiftelsesekspert inn i Kjell Holm-styret

Styret i Stiftelsen Kjell Holm har valgt en av Norges fremste eksperter på forvaltning av stiftelser som nytt styremedlem.

Hans Jørgen Stang (55) er administrerende direktør i UNIFOR, en non-profit organisasjon opprettet av Universitetet i Oslo til forvaltning av stiftelser som støtter forskning og høyere utdannelse. Stang er også styreleder i den norske Stiftelsesforeningen.

– Stiftelsen Kjell Holms formål er å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund. I stiftelsen ønsker vi at denne skal ha et langsiktig perspektiv, både når det gjelder formuesforvaltning og vår støtte til kultur og frivillighet. Derfor ville vi gjerne ha en person inn i styret med spesielt stor kompetanse når det gjelder langsiktig, strategisk arbeid med stiftelser. Heldigvis fikk vi ja fra den kandidaten vi hadde aller øverst på lista, sier styreleder Marianne Roald Ytterdal.

Stang har en bachelorgrad i finans fra Arizona State University og en Master i Business Administration fra University of Hartford i Connecticut, USA. Han er også sertifisert porteføljeforvalter gjennom Norske Finansanalytikeres Forening.

De siste 10 årene har Stang vært øverste sjef for UNIFOR. Organisasjonen forvalter 2,2 milliarder kroner for over 200 stiftelser med ideelle formål, hovedsakelig tilknyttet Universitetet i Oslo og NTNU. De to største enkeltstiftelsene er Throne Holsts stiftelse for ernæringsforskning og Anders Jahres fond til vitenskapens fremme, godt kjente navn blant norske stiftelser. Begge disse stiftelsene er likevel vesentlig mindre enn Stiftelsen Kjell Holm, som ved forrige årsskifte hadde en egenkapital på 509 millioner kroner.

– Dette sier mye både om Stiftelsen Kjell Holms størrelse i nasjonal sammenheng, og betydningen den har i lokalsamfunnet. Stiftelsen er en fantastisk gave fra Kjell Holm til hjembyen. Den viderefører det Kjell Holm selv, og resten av Holm-familien stod for, og gir samtidig tilbake til lokalsamfunnet av verdiene som denne familien skapte. Den er unik for Ålesund, sier Stang.

Han har selv ikke ålesundsblod i årene, og sier med et smil at han regner med at de tre andre styremedlemmene har all den lokale kunnskapen og kompetansen stiftelsen behøver.

– Min kompetanse, som jeg ser frem til å bidra med, er knyttet til hvordan stiftelser kan jobbe strategisk og langsiktig, med trygg og god forvaltning, sier Stang.

Ørnulf Opdahl valgte i juni å tre ut av styret, etter til sammen 23 år som styremedlem og -leder, faktisk helt siden stiftelsen ble etablert. Stang går inn som fjerde medlem i styret. De øvrige medlemmene er Marianne Roald Ytterdal, Kjell Skorgevik og Linda Strand Kjerstad.