Over 100 søknader

Til søknadsrunden med frist 1. oktober kom det inn mer enn 100 søknader. Behandlingstiden er cirka en måned.

Stiftelsen behandler søknader to ganger i året. Mandag 1.oktober klokken 15 gikk fristen ut for innsendelse av søknader til behandling i høst.

Neste søknadsfrist er 1. mars 2019 klokken 15. Søknadssystemet åpner opp for den neste søknadsrunden 3. januar neste år. Da kan man søke både om kulturstipend og prosjektstøtte.

Stiftelsen behandler ikke søknader utenom de to årlige søkerrundene. Veiledning til hvordan du søker og hva du kan søke på, finner du her.