«Han fikk ingen rettssak»

Stiftelsen Kjell Holm utgir nå den tredje boken på tre år om industrifamilien Holm i Ålesund. Tema for boken er konsul Aksel Holms krigsopplevelser, og hans skjebne som mistenkt for landssvik etter krigen.

Aksel Holm var Ålesunds største skatteyter og byens mest internasjonale forretningsmann i 1940. Han ble arrestert 22. mai 1945 etter at løytnant Trygve Rypdal anmeldte Holm for å ha angitt ham til tyskerne fem år tidligere. Etterforskningen var omfattende, og ble omtalt som «den aller største landssviksaken som har pågått». Aksel Holm døde av kreft få uker før hovedforhandlingen i 1947. Han fikk ingen rettssak.

– Det ble opplevd som urettferdig og som en tragedie av familien at Aksel Holm aldri fikk prøvd sin sak for retten og dermed aldri heller fikk muligheten til å få sin sak vurdert og eventuelt bli frikjent, sier forfatter Kjell Skorgevik

Taler direkte
Denne boken ble gjort mulig da Landssvikarkivet ble åpnet i januar 2015. Boken bygger utelukkende på kilder i Landsvikarkivet. Holms sak er hovedkilden, og kildematerialet er på flere tusen sider. Noen få andre landssviksaker kaster også lys over hans situasjon.

– Jeg siterer mye fra kildematerialet fordi jeg ønsker at kildene skal tale direkte til leserne, både om grunnlaget for siktelsen og om forsvarets forklaringer, sier Skorgevik.

Tiltalen mot Holm gjengis i sin helhet, men boken begrenser seg ikke til anklagene. Den omhandler flere sider av hans liv under krigen, og søker å gi flest mulig opplysninger om Holms liv og virke, og om hans relasjon til ulike norske og tyske grupperinger. Boken gir også mange opplysninger som bidrar til å utfylle kunnskapen om Ålesunds okkupasjonshistorie.

Mistenkeliggjort
Aksel Holm ble anklaget for ikke å ha lagt ned det tyske konsulatet da Norge ble angrepet. På vegne av fylkesmann Trygve Utheim tok han som tysk konsul og som eneste nordmann mot den tyske divisjonen som besatte Møre og Romsdal i mai 1940. Hans stilling som formidler mellom tyske og norske myndigheter skapte usikkerhet om hans ståsted, og han ble mistenkeliggjort både av Gestapo og såkalte gode nordmenn.

Han distanserte seg fra Nasjonal Samling, og hadde varige konflikter med sentrale NS-medlemmer i Ålesund. For «føreren» Vidkun Quisling og «innenriksminister» Albert Hagelin var han en fiende, og general Nikolaus von Falkenhorst, som ledet den tyske invasjonen, forbød tyske offiserer å oppsøke Holm.

Ny informasjon
Som forretningsmann var Holm en sentral person i arbeidet med å sikre medisintran og sild for landets befolkning under andre verdenskrig, i samarbeid med Forsyningsdirektoratet.

Det første bindet, «Familien Holm på Molja» kom ut i 2016, med mye stoff som til da hadde vært ukjent om familiens forretningsvirksomhet i Ålesund. Året etter kom «Brødrene Kjell og Aksel Holm – to begivenhetsrike livsløp».

– Med denne tredje boken håper jeg at Stiftelsen Kjell Holm og jeg som forfatter har bidratt til å bringe frem i det offentlige rom ny informasjon om en familie og enkeltpersoner som på ulike vis har spilt store roller i Ålesunds fremvekst og utvikling, sier Skorgevik.

Kjell Skorgevik:
Han fikk ingen rettssak.
Historien om konsul Aksel Holm 1940 – 1947
426 sider. Illustrert
Utgitt av Stiftelsen Kjell Holm