Vår fortelling

Kjell Holm – med Ålesund i sitt hjerte

Det var en lykke for Ålesund at Kjell Holm ble født i Fjellgata 75! Etter et liv levd over hele verden, var det Ålesund han hadde i tankene da han ble en gammel mann. Og da han døde, etterlot han nesten hele formuen sin til Stiftelsen som bærer navnet hans, og med en klar instruks:

«Stiftelsen Kjell Holms formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund,» står det i formålsparagrafen. Den setningen skrev Kjell selv, og den gjelder fortsatt. Derfor setter stiftelsen spor i byen gjennom egne prosjekter og gjennom støtte til små og store tiltak som gjør Ålesund til en god by å leve i.

De nye flotte Fjellstua-trappene. Klokkespillet i Ålesund kirken. Bybevaring i Molovegen, der far til Kjell vokste opp og der Holm-familien hadde mye av virksomheten sin. Kunstverk som gjør byen finere. Kunsthallen KHÅK som huser både Holm-familiens kunstsamling og Ålesund Kunstforening i Keiser Wilhelms gate. Dette er bare noen av de store prosjektene Stiftelsen har støttet. Felles for dem er ofte at de setter tydelige og varige merker i Ålesund, knyttet til Holm-navnet. Det var noe som Kjell var opptatt av.

Men det er ikke bare de store tingene stiftelsen heier på! Vi er der også for å støtte frivilligheten. Også det er i Kjell sin ånd. Det finnes knapt et skolekorps eller ei teatergruppe, nesten ikke et idrettslag eller en ungdomsforening som ikke har søkt om og fått støtte. Noen har trengt en tuba. Andre et sceneteppe. Noen trengte det ekstra dyttet for å gjennomføre et prosjekt, og gjennom kulturstipendene har andre fått muligheter til å utvikle sine talenter.

Ikke noe prosjekt er for lite, ikke noe er for stort. Men om det er stort eller smått, ligger det en klar tanke bak. Stiftelsen bidrar til det som gjør Ålesund til en bedre by å bo i, og spesielt det som er med på å skape liv i sentrum. Ofte bidrar vi til ting som ikke kunne blitt til uten støtte fra Stiftelsen.

Stiftelsen er en stor aktør i Ålesund, spesielt knyttet til kulturelle aktiviteter og det Kjell kalte samfunnsgagnlige tiltak. Med samfunnsgagnlig mener vi det som bygger byen Ålesund, og som gjør at det ålesundske lokalsamfunnet blir sterkere og bærekraftig over tid. Vi ønsker nemlig å være en langsiktig aktør. Formuen stiftelsen er betrodd, skal ikke brukes opp, men vare og bli til glede også for kommende generasjoner. Det betyr at tildelingene og prosjektene vil kunne variere fra år til år, fordi formuen etter Kjell skal ivaretas på en forsvarlig måte.

Ålesund kommune og andre offentlige myndigheter har sine forpliktelser og definerte oppgaver innen de sektorene der stiftelsen også arbeider. Noen ganger er vi en samarbeidspartner også for myndighetene. Likevel er vi opptatt av at det stiftelsen bidrar med, aldri skal komme i stedet for det offentlige, men i tillegg til. For å sikre uavhengigheten fra offentlige myndigheter, og for å gjøre skillet tydelig, ville Kjell at stiftelsen skulle være en privat stiftelse. Også her er det Kjell sin ånd og hans intensjoner som gjelder.

At vi er en privat stiftelse, betyr ikke at vi opererer i hemmelighet. Vi ønsker å være åpne om det vi gjør. Heldigvis er det mange som er interessert i oss, og også noen som har som oppgave å følge med på hvordan vi forvalter midlene vi et betrodd. Når vi sammenligner oss med andre, store stiftelser, er våre utgifter til administrasjon og drift lavere. Det er vi opptatt av, fordi vi da kan bruke mer i tildelinger. Stiftelsestilsynet påser at vi driver forsvarlig, og etter lover og regler. Med dem har vi tett dialog hvis det er ting vi lurer på eller trenger avklaringer om. Vi ønsker hele tiden å fortelle ålesunderne om hva vi drive med, og her prøver vi å bruke både vår egen hjemmeside og de lokale mediene for å nå ut.

Ved siden av Ålesund, var det et sted til som Kjell var ekstra knyttet til. Det er gården Sandbu i Vågå, der han tilbrakte lange sommerferier og mange gode dager. Da Kjell døde, testamenterte han gården til stiftelsen. I 2016 valgte stiftelsen å selge gården, og kunstneren Kjell Erik Killi Olsen fikk tilslaget etter en åpen salgsprosess. Beslutningen om salg ble tatt etter en grundig prosess, der styret mente at salget ivaretar Kjell Holms ønsker og intensjoner for Sandbus fremtid på en god måte.