Velkommen til jubileumsåret!

Tirsdag 13. august 2019 er det 100 år siden Kjell Holm ble født. Samme dag er det 25 år siden han opprettet stiftelsen som bærer hans navn.

I de 25 årene har stiftelsen bidratt til at både små og store prosjekter er blitt gjennomført i Ålesund, i tråd med stiftelsens formålsparagraf, som Kjell selv formulerte:

«Stiftelsen Kjell Holms formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund.»

I de snart 25 årene stiftelsen har være tilstede i ålesundsk hverdag og fest, har stiftelsen samlet sett bidratt til kulturelle og allmennyttige tiltak med mer enn 135 millioner kroner.

I det inneværende jubileumsåret vil stiftelsen på ulike vis markere at det er 100 år siden Kjell Holm ble født. På selve jubileumsdagen vil ålesundere bli invitert til å delta i en markering som vil strekke seg fra morgen til kveld, og med varierte innslag og aktiviteter.

På våre hjemmesider og gjennom media vil det etterhvert bli informert nærmere om disse aktivitetene. Vi gleder oss, og håper på stor deltagelse!