Velkommen til Stiftelsens Dag 2018

Stiftelsen Kjell Holm markerer i år Stiftelsens dag med et åpent arrangement i KHÅK i Keiser Wilhelmsgate. Det skjer onsdag 5. september klokken 18-20.

Arrangementet, som i år faller sammen med Det Europeiske Kulturminneåret 2018, er åpent for alle. Blant bidragsyterne er professor Gunnar Danbolt, kjent fra kunstprogrammer på NRK, og Ålesund Strykekvartett. Stiftelsen Kjell Holms kulturpris for 2018 blir også delt ut på arrangementet.

Stiftelsens dag avholdes for å hedre minnet til grunnleggeren Kjell Holm, og har tidligere vanligvis
vært arrangert på stifterens fødselsdag, 13. august.

I år ønsket stiftelsen å gjøre markeringen om til et åpent arrangement. Dagen ble derfor, som et prøveprosjekt, flyttet til første onsdag i september; da skoleferien er over, høsten er i gang, og flere kan ha anledning til delta på et åpent arrangement.

Presentasjon
Gunnar Danbolt er invitert til å gi en presentasjon av bildende kunst og kunstnere som beveger seg i et norsk-europeisk landskap. Mange norske malere fikk sin utdannelse i Europa, og viste senere mange eksempler på at dette satte varige spor i deres arbeider. Mange norske kunstsamlere samlet både norsk og europeisk kunst, og fra Stiftelsens kunstsamling har vi funnet frem et utvalg arbeider som kan vise denne forbindelsen mellom det norske og det europeiske.

Ålesund Strykekvartett
Ålesund Strykekvartett ble etablert i 1985, og vil fremføre norskkomponert musikk, som også har i seg europeiske elementer. Kvartettens leder Samuel Skrede presenterer innslaget slik:’
Vi tenker å spille Alf Hurum sin strykekvartett fra 1913. Den har tidvis et umiskjennelig norsk preg, men med tydelig inspirasjon fra impresjonismen og også tyske strukturer (han studerte bl.a. lenge i Berlin), og er med det muligens den mest «jugendstil»-pregede kvartett-musikken vi har.

Stiftelsen Kjell Holms Kunstsamling
Stiftelsens kunstsamling vil også presentere en ny opphenging. Ved denne anledningen har kunstmaler og kunstnerisk konsulent for stiftelsen, Ørnulf Opdahl, satt sammen et utvalg arbeider med hovedvekt på europeisk innflytelse i norsk malerkunst. Noen har rene europeiske motiver, andre kan være eksempler på mer eller mindre klare forbindelser mellom det norske og det europeiske. En tredje gruppe kan stå som eksempler på motiver som kunne fange interessen til en norsk kunstsamler på 1920- 30-tallet.

Stiftelsen Kjell Holms Kulturpris 2018
Stiftelsen har hvert år siden 2010 delt ut sin kulturpris til en eller flere, personer eller organisasjoner, som har utmerket seg i særlig positiv grad, eller som er på veg til å utvikle særlig lysende talent. (Se liste over tidligere kulturprisvinnere på nettsida)

Hvem blir årets vinner? Den som kommer til markeringen av Stiftelsens dag får se!

Lett servering
Avslutningen vil være en lett servering av fingermat, alltid en utfordring i nærheten av så mye kunst; likevel en god avslutning, som også kan være en begynnelse, på videre samtaler og interesse for noe av det som har vært presentert denne dagen.

Velkommen alle!