2019 var et år i jubileenes tegn for Stiftelsen Kjell Holm. Her kan du lese årsrapporten for 2019. Styrets redegjørelse og årsregnskap finner du fra side 36 og utover.