Slide image
Atlanterhavsparken

Stiftelsen Kjell Holm støtter kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak

”Stiftelsen Kjell Holms formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund og / eller til den fredede gamle gården Sandbu i Vågå.”

 

STIFTELSEN KJELL HOLM, org.nr. 972 222 727 

VEDTEKTER 

PR 14.10.2014 

§ 1 Stiftelsens navn er Stiftelsen Kjell Holm. 

§ 2 Stiftelsen har sitt sete i Ålesund. 

§ 3 Stiftelsen er opprettet den 13 08 1994. 

§ 4 Stiftelsens formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund og/eller til den fredede gamlegården ”Sandbu” i Vågå. 

§ 5 Stiftelsens grunnkapital utgjør Norske kroner 17 000 000,-. 

§ 6 Grunnkapitalen er urørlig. 

Inntil 20%, men minimum 10%, av den årlige avkastningen skal legges til grunnkapitalen. 

§ 7 Stiftelsens styre skal bestå av 3-4 personer. Ved opprettelsen av stiftelsen skal styret bestå av: 

Styreformann: Rolf Kr. Engelsen 

1. styremedlem Ørnulf Opdahl 

2. styremedlem Kjell Holm 

 

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Gjenoppnevning kan skje. 

Når en fireårsperiode er utløpt eller styreposisjoner blir ledige av andre grunner, skal nytt styre oppnevnes eller suppleres. Gjenværende styremedlemmer fremmer selv forslag om og vedtar endringer i styret. 

§ 8 Forretningsfører ansettes av styret. 

§ 9 Styret oppnevner en statsautorisert revisor for stiftelsen. 

§ 10 Av fondets avkastning, etter dekning av driftsutgifter og etter at midler er avsatt som nevnt under § 6, bevilges hvert år ett eller flere beløp til hel- eller delvis finansiering av de tiltak/prosjekter som styret godkjenner. 

Antall tiltak/prosjekter som skal tilgodeses det enkelte år, bestemmes av styret. 

Styret kan velge ikke å foreta utdelinger av årets avkastning, men avsette dette til bruk ved senere års utdelinger. Dog skal det aldri gå mer enn tre år mellom hver gang utdeling skjer. 

§ 11 Stiftelsens styre skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Det skal utarbeides resultatregnskap og balanse. 

Regnskapet skal følge kalenderåret, og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Regnskapet skal være revidert av stiftelsens oppnevnte revisor. 

 

********* 

Slide image
Parken kulturhus

Stiftelsen Kjell Holm støtter kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak

”Stiftelsen Kjell Holms formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund og / eller til den fredede gamle gården Sandbu i Vågå.”

 

STIFTELSEN KJELL HOLM, org.nr. 972 222 727 

VEDTEKTER 

PR 14.10.2014 

§ 1 Stiftelsens navn er Stiftelsen Kjell Holm. 

§ 2 Stiftelsen har sitt sete i Ålesund. 

§ 3 Stiftelsen er opprettet den 13 08 1994. 

§ 4 Stiftelsens formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund og/eller til den fredede gamlegården ”Sandbu” i Vågå. 

§ 5 Stiftelsens grunnkapital utgjør Norske kroner 17 000 000,-. 

§ 6 Grunnkapitalen er urørlig. 

Inntil 20%, men minimum 10%, av den årlige avkastningen skal legges til grunnkapitalen. 

§ 7 Stiftelsens styre skal bestå av 3-4 personer. Ved opprettelsen av stiftelsen skal styret bestå av: 

Styreformann: Rolf Kr. Engelsen 

1. styremedlem Ørnulf Opdahl 

2. styremedlem Kjell Holm 

 

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Gjenoppnevning kan skje. 

Når en fireårsperiode er utløpt eller styreposisjoner blir ledige av andre grunner, skal nytt styre oppnevnes eller suppleres. Gjenværende styremedlemmer fremmer selv forslag om og vedtar endringer i styret. 

§ 8 Forretningsfører ansettes av styret. 

§ 9 Styret oppnevner en statsautorisert revisor for stiftelsen. 

§ 10 Av fondets avkastning, etter dekning av driftsutgifter og etter at midler er avsatt som nevnt under § 6, bevilges hvert år ett eller flere beløp til hel- eller delvis finansiering av de tiltak/prosjekter som styret godkjenner. 

Antall tiltak/prosjekter som skal tilgodeses det enkelte år, bestemmes av styret. 

Styret kan velge ikke å foreta utdelinger av årets avkastning, men avsette dette til bruk ved senere års utdelinger. Dog skal det aldri gå mer enn tre år mellom hver gang utdeling skjer. 

§ 11 Stiftelsens styre skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Det skal utarbeides resultatregnskap og balanse. 

Regnskapet skal følge kalenderåret, og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Regnskapet skal være revidert av stiftelsens oppnevnte revisor. 

 

********* 

Slide image
Løvenvold kino

Stiftelsen Kjell Holm støtter kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak

”Stiftelsen Kjell Holms formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund og / eller til den fredede gamle gården Sandbu i Vågå.”

 

STIFTELSEN KJELL HOLM, org.nr. 972 222 727 

VEDTEKTER 

PR 14.10.2014 

§ 1 Stiftelsens navn er Stiftelsen Kjell Holm. 

§ 2 Stiftelsen har sitt sete i Ålesund. 

§ 3 Stiftelsen er opprettet den 13 08 1994. 

§ 4 Stiftelsens formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund og/eller til den fredede gamlegården ”Sandbu” i Vågå. 

§ 5 Stiftelsens grunnkapital utgjør Norske kroner 17 000 000,-. 

§ 6 Grunnkapitalen er urørlig. 

Inntil 20%, men minimum 10%, av den årlige avkastningen skal legges til grunnkapitalen. 

§ 7 Stiftelsens styre skal bestå av 3-4 personer. Ved opprettelsen av stiftelsen skal styret bestå av: 

Styreformann: Rolf Kr. Engelsen 

1. styremedlem Ørnulf Opdahl 

2. styremedlem Kjell Holm 

 

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Gjenoppnevning kan skje. 

Når en fireårsperiode er utløpt eller styreposisjoner blir ledige av andre grunner, skal nytt styre oppnevnes eller suppleres. Gjenværende styremedlemmer fremmer selv forslag om og vedtar endringer i styret. 

§ 8 Forretningsfører ansettes av styret. 

§ 9 Styret oppnevner en statsautorisert revisor for stiftelsen. 

§ 10 Av fondets avkastning, etter dekning av driftsutgifter og etter at midler er avsatt som nevnt under § 6, bevilges hvert år ett eller flere beløp til hel- eller delvis finansiering av de tiltak/prosjekter som styret godkjenner. 

Antall tiltak/prosjekter som skal tilgodeses det enkelte år, bestemmes av styret. 

Styret kan velge ikke å foreta utdelinger av årets avkastning, men avsette dette til bruk ved senere års utdelinger. Dog skal det aldri gå mer enn tre år mellom hver gang utdeling skjer. 

§ 11 Stiftelsens styre skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Det skal utarbeides resultatregnskap og balanse. 

Regnskapet skal følge kalenderåret, og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Regnskapet skal være revidert av stiftelsens oppnevnte revisor. 

 

********* 

Slide image
"IGNIS" - Bybrannmoument - Skansekaia Ålesund

Stiftelsen Kjell Holm støtter kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak

”Stiftelsen Kjell Holms formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund og / eller til den fredede gamle gården Sandbu i Vågå.”

 

STIFTELSEN KJELL HOLM, org.nr. 972 222 727 

VEDTEKTER 

PR 14.10.2014 

§ 1 Stiftelsens navn er Stiftelsen Kjell Holm. 

§ 2 Stiftelsen har sitt sete i Ålesund. 

§ 3 Stiftelsen er opprettet den 13 08 1994. 

§ 4 Stiftelsens formål er å støtte og utvikle kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak, i første rekke slike som er knyttet til stifterens fødeby Ålesund og/eller til den fredede gamlegården ”Sandbu” i Vågå. 

§ 5 Stiftelsens grunnkapital utgjør Norske kroner 17 000 000,-. 

§ 6 Grunnkapitalen er urørlig. 

Inntil 20%, men minimum 10%, av den årlige avkastningen skal legges til grunnkapitalen. 

§ 7 Stiftelsens styre skal bestå av 3-4 personer. Ved opprettelsen av stiftelsen skal styret bestå av: 

Styreformann: Rolf Kr. Engelsen 

1. styremedlem Ørnulf Opdahl 

2. styremedlem Kjell Holm 

 

Styremedlemmene tjenestegjør i 4 år. Gjenoppnevning kan skje. 

Når en fireårsperiode er utløpt eller styreposisjoner blir ledige av andre grunner, skal nytt styre oppnevnes eller suppleres. Gjenværende styremedlemmer fremmer selv forslag om og vedtar endringer i styret. 

§ 8 Forretningsfører ansettes av styret. 

§ 9 Styret oppnevner en statsautorisert revisor for stiftelsen. 

§ 10 Av fondets avkastning, etter dekning av driftsutgifter og etter at midler er avsatt som nevnt under § 6, bevilges hvert år ett eller flere beløp til hel- eller delvis finansiering av de tiltak/prosjekter som styret godkjenner. 

Antall tiltak/prosjekter som skal tilgodeses det enkelte år, bestemmes av styret. 

Styret kan velge ikke å foreta utdelinger av årets avkastning, men avsette dette til bruk ved senere års utdelinger. Dog skal det aldri gå mer enn tre år mellom hver gang utdeling skjer. 

§ 11 Stiftelsens styre skal sørge for at det blir ført regnskap over stiftelsens eiendeler og gjeld, og dens inntekter og utgifter. Det skal utarbeides resultatregnskap og balanse. 

Regnskapet skal følge kalenderåret, og skal avsluttes senest tre måneder etter årets utgang. Regnskapet skal være revidert av stiftelsens oppnevnte revisor. 

 

*********