Marianne Roald Ytterdal

Styreleder
Les mer

Kjell Skorgevik

Nestleder
Les mer

Hans Jørgen Stang

Styremedlem
Les mer

Jon Ketil Gjørtz

Advokat/Forretningsfører
Les mer

Styrets oppgaver og arbeid

Styrets viktigste oppgave er gjennom god forvaltning å ivareta stiftelsens formål. Utdelingene fra stiftelsen skal skje i samsvar med stiftelsesloven og stiftelsens vedtekter. Videre skal styret påse at regnskap og formuesforvaltning er underlagt betryggende kontroll.

Styret består av relativt få personer. Dette er et utslag av stifterens ønske om at styret og administrasjonen skulle være lite og effektivt, noe vi forsøker å etterleve etter beste evne.

Styret møtes vanligvis én gang pr måned, i noen perioder oftere hvis viktige prosjekter krever ekstra oppfølging.

Stiftelsens Dag er et arrangement som finner sted hvert år på stifterens fødselsdag 13. august. Da inviterer stiftelsen til markering av et prosjekt eller et tema, og deler samtidig ut stiftelsens kulturpris. Dagen er en arena der ulike aktører kan møtes og bli kjent, samtidig som stiftelsen får formidle viktige sider av sitt arbeid.

Stiftelsen er medlem i forskjellige organisasjoner, som for eksempel Stiftelsesforeningen og den europeiske kulturminneorganisasjonen Europa Nostra. Det tilligger styrets medlemmer å sørge for representasjon på møter /arrangementer i organisasjoner der stiftelsen er medlem. Øvrige møter som stiftelsens styre søker å delta på er møter som har tema knyttet til stiftelsers arbeid og utvikling, der er det alltid noe å lære.

Informasjon: Styreleder Marianne Roald Ytterdal er også styremedlem i Europa Nostra som er nevnt ovenfor. I tillegg sitter hun i en av organisasjonens juryer, den som vurderer kandidater til prisen for ‘Dedicated Service’, som var en pris vår stifter Kjell Holm personlig mottok i 2002 for sin mangeårige og imponerende innsats for gammelgården Sandbu i Vågå.

Styremedlem og nestleder (2016) Kjell Skorgevik har som sitt særlige arbeidsområde stiftelsens skriftserie, der det til nå er kommet flere titler. Det har vært et ønske å kunne utgi ett skrift hvert år, og med det tilfanget som ligger i stiftelsens egen bakgrunn har dette ikke vært vanskelig. En har også tatt inn arbeider som er utført av eksterne forfattere.

Styremedlem Hans Jørgen Stangs særskilte kompetanse er knyttet til hvordan stiftelser jobber strategisk og langsiktig, med trygg og god forvaltning.